In Rumänien

In Rumänien. Bei der Bereitung der Mamaliga, Gotowanie mamłygi, grafice towarzyszy tekst poświęcony Romom w Rumunii, w: Ueber Land und Meer, Allgemeine Auftritte Zeitung, (pojedyncza karta), circa 1880

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1880
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: sdw77
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030