Zigeuner Cjarda

 Zigeuner Cjarda. Originalaufnahme von F. Rollarz. (s. 337). Ueber Land und Meer. „Allgemaine Illustrirte Zeitung” No. 17. circa 1880 r., pojedyncza karta - druk na papierze gazetowym, stan dobry.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1880
  • Autor: F. Rollarz
  • Nr. inw.: sdw19
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030