Cygańska chata na Węgrzech

Cygańska chata na Węgrzech. Eine Zigeunerhütte in Ungarn. Nach dem Gemälde von H. Lang, grafice towarzyszy tekst: Aus dem Zigeunerleben, w: "Die Illustrinte Welt" Nr 12, circa 1870

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1870
  • Autor: H. Lang
  • Nr. inw.: sdw72
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030