Młode kobiety przed namiotami

Młode kobiety przed namiotami (prawdopodobnie Ruś Zakarpacka), wydawca nieznany, circa 1918

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1918
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw110
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030