Pozdrowienia z Rumunii, Kełderasze

Pozdrowienia z Rumunii, Cyganie (Kełderasze), Salutărĭ din Romănia, Tiganĭ, Editura Galeria de Cadouri Ad. Maier & D. Stern, Bucaresti, Str. Lipscani No 8., obieg IV 1917

Dodatkowe informacje

  • Data: IV 1917
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw107
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030