Bade-u. Entlausungsanstalt im Zigeunerviertel

Kąpiel w cygańskiej dzielnicy, Bade-u. Entlausungsanstalt im Zigeunerviertel, edit.Com. 1168., obieg VI 1917

Dodatkowe informacje

  • Data: VI 1917
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw96
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030