Rodzina Kełderaszy

Cyganie (kełderasze), Fotogr. z teki "Wsi Ilustrowanej", 821 Wydawnictwo K. Wojutyńskiego w Warszawie, obieg 13 VI 1914

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1910
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw67
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020