Cyganie Karpaccy (Węgry)

Cyganie Karpaccy (Węgry), 3251 "Reklam" Munkacs, Foutca 15, obieg Feldpost 1915

Dodatkowe informacje

  • Data: 1915
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw54
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030