Koidulo Cziganyok, Bettelnder Zigeuner

 

Koidulo Cziganyok, Bettelnder Zigeuner, D.T.C,L Serie 301. 13. bez obiegu, przed 1905 r.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: przed 1905
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw26
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030