Csigány

Cyganie, Csigány - Zigeuner, Stengel & Co. Dresden Ser. III. No. 6026., obieg 18 VI 1898

Dodatkowe informacje

  • Data: 18 VI 1898
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw169
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030