Cikánska hudba

Muzyka cygańska, Ruś Podkarpacka, Podk. Rus., Cikánska hudba, edit. Lichtig Nr. 12, bez obiegu, circa 1920

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1920
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw156
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030