Najlepsze dla niemowląt

Najlepszy pokarm dla niemowląt (prawdopodobnie Rumunia), Die beste Nahrung für Säuglinge, edit. Sammlung J.Thomas erw. G. Rabold, Augsburg. Bahnhof und FeldbuchhandelGesellschaft m.b.H. Berlin S14. Gesetzl.gesch. Nr 17., bez obiegu circa 1915

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1915
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw113
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030