Chłopiec na ulicy

Chłopiec na ulicy, autor zdjęcia nieznany, fotografia na papierze, 12,4x17,4 cm, Bałkany - Bułgaria lub Jugosławia, circa 1960

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1960
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fn80
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030