młodzież z Sącza

Nowy Sącz, Cyganie (odręczny opis na rewersie), fot. Henryk Hermanowicz (*20 X 1912 Wilno - †31 V 1992 Kraków), circa 1975


Henryk Hermanowicz (*20 X 1912 Wilno - †31 V 1992 Kraków) – artysta fotografik, uczeń Jana Bułhaka. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików (od 1947 r.), National Geographic Society, członek honorowy Klubu Fotografów Duńskich, laureat licznych nagród i odznaczeń, m.in. Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1975
  • Autor: Henryk Hermanowicz
  • Nr. inw.: fn67
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030