Czas w drogę, Kobiety z grupy Polska Roma

Czas w drogę, Kobiety z grupy Polska Roma, fot. Paweł Lechowski, Olsztyn, circa 1972

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1972
  • Autor: Paweł Lechowski
  • Nr. inw.: fn56
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030