wioska w Słowacji wschodniej

Wioska w Słowacji wschodniej. Autor zdjęcia i miejsce nieznane, zdjęcie opisane datą: 1947 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: 1947
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fn40
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030