Na plaży

Na plaży. Autor (fotograf agencyjny) oraz miejsce (Hiszpania, Stany Zjednoczone?) nieznane, circa 1960 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1960
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fn25
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030