Niedźwiednik i kolumna samochodów ciężarowych

Niedźwiednik i kolumna samochodów ciężarowych Mercedes Benz LG3000 na przedmieściach Belgradu, autor zdjęcia nieznany (żołnierz Wehrmachtu), fotografia na papierze Agfa-Lupex 6x9 cm, odręczny opis na rewersie: , Vorort von Belgrad, Jugosławia, kwiecień-maj 1941

Dodatkowe informacje

  • Data: IV-V 1941
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fk141
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030