Rodzina przed namiotem

 Rodzina przed namiotem (prawdopodobnie Lowarzy), autor zdjęcia nieznany (żołnierz Wehrmachtu), Rumunia, circa 1942

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1942
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fk128
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030