Bracia oraz żołnierze kolumny transportowej

Bracia oraz żołnierze kolumny transportowej, autor zdjęcia nieznany (żołnierz Wehrmachtu), Jugosławia, circa 1942

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1942
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fk117
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030