Zigeuner Kinder, Płowdiw (2)

Romowie, dzieci, kolumna wojsk niemieckich na postoju, autor zdjęcia nieznany (żołnierz Wehrmachtu), rewers: pieczątka E176 Nurnberg, VELOX, Bułgaria, Płowdiw, odręcznie data 1941

Dodatkowe informacje

  • Data: 1941
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fk110
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030