Setny kilometr za Sofią

Setny kilometr za Sofią, kolumna marszowa, przygotowania do ataku na Grecję i Jugosławię, autor zdjęcia nieznany (żołnierz Wehrmachtu), 16 III 1941

Dodatkowe informacje

  • Data: 1941
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fk88
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030