Osiedle romskie, Bystre k. Baligrodu

 Osiedle romskie, autor zdjęcia nieznany (żołnierz Wehrmachtu), Bystre k. Baligrodu, Polska, 1939

Dodatkowe informacje

  • Data: 1939
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fk84
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030