Powróżyć

Powróżyć, Park Krasińskich, Pałac Saski, Warszawa, Polska circa 1940

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1940
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fk59
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030