Zigeuner Familie

Zigeuner Familie, żołnierze 480 Pułku Piechoty (I.R.480) 260 Dywizji Piechoty Wehrmachtu, przemarsz na kierunku Siedlce-Wysokie Litewskie-Baranowicze-Lubany, Polska VI-VII 1941 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1941
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fk55
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030