Rodzina Kełderaszy na wozie

Rodzina Kełderaszy na wozie, dokładne miejsce i czas nieznane, circa 1941

Dodatkowe informacje

  • Data: nn
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fk53
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030