Front wschodni, Polska lub tereny b. ZSRR, tabor na postoju (3)

Front wschodni, Polska lub tereny b. ZSRR, tabor na postoju. Dokładne miejsce i czas nieznane.

Dodatkowe informacje

  • Data: nn
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw39
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030