Wytwórca koszy

Wytwórca koszy, Le Bohémien, fotografia z nieznanego czasopisma francuskiego, circa 1945

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1945
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fp127
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030