Cyganka Marya Makułowa z trojgiem swych dzieci

Aresztowana banda cyganów. Cyganka Marya Makułowa z trojgiem swych dzieci, "Nowości Ilustrowane" Nr 8, Kraków 19 XI 1904

Dodatkowe informacje

  • Data: 19 XI 1904
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fp115
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030