Matejasz Kwiek, baron cygański i nowy wódz narodu cygańskiego

Matejasz Kwiek, baron cygański i nowy wódz narodu cygańskiego, w stroju reprezentacyjnym. Rewolucja w państwie Cyganów od własnego korespondenta (napisał Lech), fot. K. Jajkowski, Warszawa w: "Ilustracja Polska" Nr 9, 3 III 1935

Dodatkowe informacje

  • Data: 1935
  • Autor: K. Jajkowski
  • Nr. inw.: fp92
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030