Nomadzi w Królestwie

Nomadzi w Królestwie, Obóz cygański na polach Woli Grzymkowskiej w Łodzi, fot. amat. Zofia Pruska, "Świat" Nr 47, 20 XI 1909

Dodatkowe informacje

  • Data: 1909
  • Autor: Zofia Pruska
  • Nr. inw.: fp89
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030