Wybór i koronacja Króla Cyganów w Warszawie

Wybór i koronacja Króla Cyganów w Warszawie, "Na szerokim Świecie" Nr 28 [461], 11 VII 1937

Dodatkowe informacje

  • Data: 1937
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fp69
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030