Obiór i koronacja "króla" Cyganów

Obiór i koronacja "króla" cyganów, "Łódź w Ilustracji" dodatek niedzielny do "Kurjera Łódzkiego" Nr 28, 11 VII 1937

Dodatkowe informacje

  • Data: 1937
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fp57
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030