"Polski obywatel królem cyganów - dostojni senatorowie"

"Dostojni senatorowie", Jeszcze jedna koronacja: Polski obywatel królem cyganów, fot. Jan Ryś, "Ilustracja Polska" Nr 28. 11 VII 1937

Dodatkowe informacje

  • Data: 1937
  • Autor: Jan Ryś
  • Nr. inw.: fp53
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030