"Król cyganów" Michał II. Kwiek - pieczęć

Pieczęć Michała Kwieka - Króla Cyganów, Ilustrowany Kurier Codzienny Nr 291, 20 X 1934

Dodatkowe informacje

  • Data: 1934
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fp51
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030