Jadą wozy w Ołomuńcu

 

Olomouc, nieznany periodyk w języku czeskim z 1916 r.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1916
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fp38
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030