Cyganie na Litwie

 

Cyganie na Litwie, „Tygodnik Ilustrowany” Nr 2. 11 I 1908 r. fot. B.W.S.

Dodatkowe informacje

  • Data: 1908
  • Autor: B.W.S. (inicjały)
  • Nr. inw.: fp36
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030