Cygan z Jasła przystępuje do pierwszej Komunii

 

Cygan z Jasła przystępuje do pierwszej Komunii, „Gość Niedzielny” Nr. 28, 9 VII 1933 r.

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1933
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fp10
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030