La cheffese des Tziganes Varia Reinhardt

 

Moelesulaz, La cheffese des Tziganes Varia Reinhardt, agee de 93 ans, „L`ILLUSTRATION” No 3361-51. 27 Juillet 1907. Photographies Baker

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 1907
  • Autor: [?] Baker
  • Nr. inw.: fp5
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030