Cygani na błoniach

Cygani na błoniach: Cygan Goman z Żydaczowa, jeden z przewodników gromady, która do niedawna obozowała na Błoniach w Krakowie, "Nowości Ilustrowane" Nr 25, Kraków, 23 VI 1906

Dodatkowe informacje

  • Data: 23 VI 1906
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fp161
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030