Bareforytka Roma (2)

Bareforytka Roma, dzieci z warszawskiego Grochowa, IX 2018

Dodatkowe informacje

  • Data: 2018
  • Autor: A. G-K
  • Nr. inw.: fa66
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030