W taborze

Obozowisko, Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów 2016, Marlena i Bosman Krzyżanowscy, Szczurowa, VII 2016

Dodatkowe informacje

  • Data: 2016
  • Autor: A. G-K
  • Nr. inw.: fa58
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030