Bogumiła Delimata i Karolina Cicha

 

Bogumiła Delimata i Karolina Cicha, Hiszpania/Granada, 2014 r. Fot. Andrzej Grzymała-Kazłowski

Dodatkowe informacje

  • Data: 2014
  • Autor: A. G-K
  • Nr. inw.: fa47
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030