Nieoczekiwani goście (Polska Roma, Lesiaki)

 

Pojawili się nieoczekiwani goście (Polska Roma, Lesiaki), odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary Zigeunerlager w Litzmanstadt Ghetto, fot. (analogowa) Andrzej Grzymała-Kazłowski, Łódź 2004

Dodatkowe informacje

  • Data: 2004
  • Autor: A. G-K
  • Nr. inw.: fa41
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030