Dziś prawdziwych Cyganów... (Polska Roma)

 

Dziś prawdziwych Cyganów... (Polska Roma), Stare Miasto, Warszawa, 2005 r. Fot. Andrzej Grzymała-Kazłowski

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 2005
  • Autor: A. G-K
  • Nr. inw.: fa30
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030