Kawaler na wydaniu (Kełderasze rumuńscy)

 

Kawaler na wydaniu (Kełderasze rumuńscy), fot. (analogowa) Andrzej Grzymała-Kazłowski, Comăna de Jos k. Braszowa, Rumunia, 2003

Dodatkowe informacje

  • Data: 2003
  • Autor: A. G-K
  • Nr. inw.: fa27
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020