Tykni drabnica/mała wróżka (Polska Roma – Dębica)

 Tykni drabnica/mała wróżka (Polska Roma – Dębica), fot. (analogowa) Andrzej Grzymała-Kazłowski, Żabno k. Tarnowa, 2002

Dodatkowe informacje

  • Data: 2002
  • Autor: A. G-K
  • Nr. inw.: fa11
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030