Dziewczynka (Lowari - Legnica)

 

Dziewczynka (Lowari - Legnica), Bukowiec k .Międzyrzecza, 2007 r. Fot. Andrzej Grzymała-Kazłowski

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 2007
  • Autor: A. G-K
  • Nr. inw.: fa8
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030