W osiedlu, chłopcy w tańcu

W osiedlu, chłopcy w tańcu, Węgry, autor zdjęcia nieznany, fotografia na papierze, 6,5x4,2 cm, circa 1915

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1915
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd96
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030