W obozowisku Kełderaszy (II)

W obozowisku wędrownych Kełderaszy, autor zdjęcia nieznany, prawdopodobnie Małopolska, circa 1930

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1930
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd92
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030